"Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity." - Charles Mingus

Privacybeleid


Privacybeleid

De privacy van mijn bezoekers is enorm belangrijk. Dit privacybeleid schetst de soorten persoonlijke informatie die wordt ontvangen en verzameld en hoe deze wordt gebruikt.
Uw gebruik van deze site, in welke vorm dan ook, houdt een aanvaarding in van dit privacybeleid.
Ik deel uw persoonlijke gegevens niet met derden. En ik verkoop uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
Ik ben niet verantwoordelijk voor opnieuw gepubliceerde inhoud van deze blog op andere blogs of websites zonder mijn toestemming.


1. Opmerkingen achterlaten/ Blog volgen 
Als je dit blog publiek volgt of een opmerking achterlaat op een blogpost op deze blog, doe je dat in de wetenschap dat je gebruikersnaam en profiel of blog zichtbaar zijn voor iedereen die deze blog bezoekt en zodoende daarbij je eigen persoonlijke gegevens hebt gepubliceerd.
U stemt in met mijn gebruik van die persoonlijke informatie als u als winnaar wordt gekozen in alle weggeefacties.
Als je niet langer in mijn volgerslijst wilt verschijnen, klik je op de knop Niet meer volgen die zich onder de lijst met volgers aan de linkerkant bevindt.
Als u uw opmerkingen op elk gewenst moment wilt verwijderen, biedt Blogger een optie Verwijderen onder elke reactie. Als er een probleem is bij het verwijderen, kunt u altijd contact met me opnemen en ik zal u helpen.
Alle volgers en mensen die reacties achterlaten vallen ook onder het Privacybeleid van Google 


2. Email
Als u zich per e-mail abonneert op mijn blog, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in mijn lijst met abonnees, die veilig wordt opgeslagen op Google-servers.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van fragmenten van mijn blog wanneer ik een bericht toevoeg.
Abonnees kunnen zich op elk moment afmelden en elke e-mail die wordt afgeleverd, bevat een link 'Abonnement opzeggen'.


3. Logboek bestanden
Net als veel andere websites, zal een bezoek aan mijn blog automatisch een logbestand maken, veilig bewaard op Google-servers. De informatie in de logbestanden omvat:
Internet Protocol addresses (IP)Types of browserInternet Service Provider (ISP)Date and time stampReferring and exit pagesNumber of clicks
Al deze informatie is niet gekoppeld aan iets dat persoonlijk identificeerbaar is.


4. Cookies
Blogger gebruikt cookies (kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in het apparaatgeheugen zijn opgeslagen) om u toegang te geven tot websites / blogs zonder telkens uw gebruikersnaam of wachtwoord opnieuw in te voeren; en om bezoeken te tellen en voorkeuren op te slaan die u hebt ingesteld.
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de opties van uw webbrowser. Instructies hiervoor en voor ander cookie-gerelateerd beheer zijn te vinden op de websites van de specifieke browser
Het accepteren van een cookie geeft mij op geen enkele manier toegang tot uw computer of persoonlijke informatie over u.
Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018. Als u nog vragen heeft, kunt u hier rechtstreeks contact met mij opnemen:gerrina @ onsbrabantnet. nu
(Ik heb spaties toegevoegd om spam te voorkomen. Verwijder de spaties als je me e-mailt)


Privacy Policy

The privacy of my visitors is extremely important. This Privacy Policy outlines the types of personal information that is received and collected and how it is used.
Your use of this site, in any and all forms, constitutes an acceptance of this Privacy Policy.
I do not share your personal information with third parties. And I do not sell your personal information to third parties.
I am not responsible for republished content from this blog on other blogs or websites without my permission.

1. Following/Leaving Comments

If you publicly follow this blog or leave a comment on any post on this blog you do so in the knowledge that your username and profile or blog are visible to all who visit this blog and in so doing have published your own personal details.
You consent to my use of that personal information should you be selected as a winner in any giveaways.
If you no longer wish to appear in my Followers list simply click on the Unfollow button which is situated underneath the list of followers on the right hand side.
If you wish to delete your comments at any time Blogger provides a Delete option under each comment. If there is any problem in removing you can always contact me and I will assist you.
All followers and people who leave comments are also covered by Google's Privacy Policy

2. Email

If you subscribe to my blog by email then your email address is automatically stored in my list of subscribers which is stored securely on Google servers.
Your email address is used only for the purpose of sending you extracts from my blog whenever I add a post.
Subscribers may unsubscribe anytime and every email delivered will contain an “Unsubscribe” link.

3. Log Files

Like many other websites, a visit to my blog will automatically create a log file, held securely on Google servers. The information in the log files include:
Internet Protocol addresses (IP)
Types of browser
Internet Service Provider (ISP)
Date and time stamp
Referring and exit pages
Number of clicks
All of this information is not linked to anything that is personally identifiable.

4. Cookies

Blogger uses cookies (small data files stored on your hard drive or in device memory) to allow you to access web-sites/blogs without re-entering your username or password each time; and to count visits and save preferences you set.
If you wish to disable cookies you may do so through your web browser options. Instructions for doing so and for other cookie-related management can be found on the specific browser's websites
Accepting a cookie in no way gives me access to your computer or any personal information about you.
This privacy policy is subject to change without notice and was last updated on May 23th, 2018. If you have any questions feel free to contact me directly here:
gerrina @ onsbrabantnet. nu
(I have to put spaces in to prevent spam, please remove the spaces when emailing me)